Ron Kaplan – Small Talk
First Person Singular

 
 
00:00 /
 
1X
 

Ron Kaplan shares his take on small talk.