First Person Singular
First Person Singular
Ron Kaplan - Small Talk
/

Ron Kaplan shares his take on small talk.